ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՆՔ

Երկրաշարժը բնության ամենահզոր և խորհրդավոր երևույթներից  կամ բնական աղետներից մեկն է:

Դպրոցում տեղի ունեցավ ուսումնական վարժանք, որին մասնակցեցին դպրոցի բոլոր աշակերտներն ու աշխատակիցները:

Ծրագրի հիմնական նպատակներն են՝ դպրոցներում ուսանող երեխաների և աշխատակիցների անվտանգության մակարդակի բարելավումը, աղետների ռիսկի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակների ոլորտում գիտելիքների ու կարողությունների ձևավորումը, աղետների դեպքում դիմակայունության բարձրացումը: